O SPÓŁCE

Impera Alfa to wehikuł venture capital powołany przez Impera Capital S.A. w celu realizacji wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wspólnego projektu w ramach programu BRIdge Alfa.
Impera Alfa realizuje inwestycje w innowacyjne projekty posiadające tzw. Polski Pierwiastek, w tym w projekty badawczo-rozwojowe oraz nowe spółki posiadające unikalne technologie.
Impera Alfa aktywnie uczestniczy w budowaniu wartości projektów poprzez wsparcie w zakresie opracowania i wdrożenia strategii ich rozwoju, a także pomaga projektodawcom w komercjalizacji produktu oraz wyjściu na rynki zagraniczne.

1a2988323b1a4a92226658971d98e1d6

UE_L-kolor

Partnerzy/współpraca:

ImperaAlfa100

bridge_alfa100

ncbir_logo_100

inteligentnystart100wybierampolske100

404 page not found

404 page not found